10/09/1626, 5

10/09/1626, 5

5 Voor kapitein Blaubeen zal van 400 gld. ordonnantie worden gedepĂȘcheerd vanwege het hem op 26 maart toegekende traktement.