10/09/1626, 6

10/09/1626, 6

6 In het opbrengen van een schip bij Sas van Gent schijnen door lafheid fouten te zijn gemaakt.
Voordat verdere stappen worden ondernomen zal eerst informatie worden ingewonnen.