10/09/1626, 7

10/09/1626, 7

7 Van de gedeputeerden te velde is een brief d.d. Emmerik [Emmerich] 7 en 8 sept. ontvangen waarin zij berichten dat Z.Exc. enkele bedenkingen heeft, maar akkoord is met de instructie voor de bezending naar Emden en met die voor Slachmulder en Berckel. Ook vragen zij een resolutie over het feit dat de boeren uit de Bommelerwaard wagens met eigen gewas naar Alem brengen.
Het schrijven gaat naar de RvS.