12/09/1626, 1

12/09/1626, 1

1 Op hun verzoek is enige kooplieden en handelaars audiƫntie verleend. Zij beklagen zich over de slechte behandeling die zij in Engeland ondervinden. Hun schepen worden aangehaald en als het al tot een gunstig vonnis komt blijkt meer dan eens dat de goederen verkocht en verplaatst zijn en het geld opgenomen door de koning. Zij verzoeken dan ook, net als die uit Frankrijk en Hamburg, brieven van schadeverhaling te mogen ontvangen.
Hun op schrift overhandigde verzoek gaat naar Joachimi. Hij moet bevorderen dat deze praktijken worden gestaakt opdat HHM gevrijwaard blijven van dit soort klachten.