12/09/1626, 2

12/09/1626, 2

2 Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Steenbergen blijven, mogen Danckert Janssen, Andries Joosten en Jacob Wenants elk twee merries, Henrick Stoffman en Nicolaes Joossen van der Saecken elk één paard en Cornelis Stouters één merrie halen.
Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Zevenbergen blijven mogen Cornelis Dielissen en Daniel Hendrixen elk één merrie, Claes Adriaenssen en Cornelis Janssen elk twee merries halen.
Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Besoijen blijven, mogen Aert Schalcken, Adriaen Thyssen en Theunis Driessen elk twee merries halen.
Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in respectievelijk Sprang, [ Muilkerk aan de Dussen] en Bergen op Zoom, mogen Adriaen Dirxen de Bie, Lucas Pieterssen en Marten Odolf elk twee merries halen.
Ook is toegestaan dat Jacques Mouret zeven paarden voor de compagnie van ritmeester Du Meth, Geraert Cool en Pierre Canu zes respectievelijk vijf paarden voor de compagnie van ritmeester Van der Wel en Hendrick en Lenert van Coelen vijf paarden voor de compagnie van ritmeester Brochem konvooivrij naar Bergen op Zoom brengen.