12/09/1626, 15

12/09/1626, 15

15 De Amsterdamse Admiraliteit antwoordt d.d. 8 sept. op het schrijven van HHM d.d. 5 sept. dat ongeveer drie kustschepen naar de Noordzee gestuurd zouden kunnen worden om de Duinkerker te zoeken. Aangaande de verboden goederen die van Lübeck naar Spanje worden vervoerd, adviseert de Admiraliteit commies Cracou te machtigen de te Elseneur [Helsingør ] aangekomen oorlogsschepen in te zetten. Die dienen, zodra de met verboden goederen geladen schepen de Sont zijn gepasseerd, aan te vallen om ze vervolgens naar de Republiek te brengen.
De commandant op de kust van Vlaanderen zal worden gevraagd HHM te berichten of hij de Duinkerker al schepen achternagezonden heeft. Cracou zal conform het advies van de Admiraliteit gemachtigd worden.