12/09/1626, 20

12/09/1626, 20

20 De heer De la Follaine compareert en neem zijn afscheid onder aanbieding van zijn diensten. Hij spreekt de hoop uit dat in het licht van het voorschrijven van de Franse koning kapitein Villetard pardon zal worden verleend.
HHM wensen hem een goede reis en verzoeken hem een goed rapport uit te brengen. Wat de zaak van Villetard betreft zal het vonnis van de RvS worden bestudeerd om te bezien wat er nog mogelijk is.