14/09/1626, 5

14/09/1626, 5

5 Z.Exc. heeft geschreven dat hij conform het schrijven van HHM over de Franse kapiteins de heer De la Follaine zal afzenden.
Men zal bij gelegenheid terugschrijven dat Follaine al vertrokken is.