15/09/1626, 1

15/09/1626, 1

1 Conform de resolutie van gisteren zijn de brieven bestemd voor zowel de koning van Denemarken als Aissema opgesteld, gelezen en goedgekeurd. Languerack en Joachimi zal worden geschreven Lodewijk XIII en Karel I tot bemoediging van Christiaan IV te bewegen.
Van Aissema is een brief d.d. Hamburg 26 aug. ontvangen met berichten over de nederlaag van de Deense koning.
Een afschrift van deze brief gaat naar Z.Exc. en de ambassadeurs in Frankrijk en Engeland.