15/09/1626, 3

15/09/1626, 3

3 De ingezetenen van Steenbergen hebben gevraagd of de op zaterdag [12 sept.] toegestane uitvoer van paarden licentvrij mag geschieden.
De RvS zal advies worden gevraagd.
De RvS moet ook advies uitbrengen over het verzoek van Jan Gillis om drie paarden naar Biervliet te mogen brengen.
Adriaen Aertsen en Jan Anthonissen uit Zevenbergen en Adriaen Theunissen Francken uit [de polder] Bloemendaal mogen twee merries halen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij niet elders terechtkomen.