15/09/1626, 5

15/09/1626, 5

5 Het verzoek van Diego Nunes Belmonte honderd centenaar buskruit, honderdveertig centenaar kogels, veertig centenaar sulfer, tien centenaar lonten en driehonderd pieken naar Barbarije [Marokko] te mogen vervoeren, is afgewezen.