15/09/1626, 6

15/09/1626, 6

6 De Bewindhebbers van de VOC te Amsterdam hebben geschreven Herman Crayvanger en Pieter van Santen die allebei rechter waren in de zaak Amboina [Ambon], te hebben toegestaan naar 's- Gravenhage te reizen.
Schagen, Ter Cuilen en Broersema zullen deze heren ondervragen over dezelfde punten als eerder voorgelegd aan Laurens Marschalck.