15/09/1626, 10

15/09/1626, 10

10 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 25 juli.
Vereist geen resolutie.