15/09/1626, 11

15/09/1626, 11

11 Richart Jean de Neree, predikant van het regiment van de heer van Chastillon, verzoekt voortzetting van zijn traktement van 300 gld. per jaar. Het traktement is opgeschort vanwege een kwestie die de predikant heeft met de kapiteins en die voor een beslissing is voorgelegd aan de synode.
Het traktement zal worden voortgezet totdat de uitspraak er ligt.