15/09/1626, 12

15/09/1626, 12

12 Namens prinses Amelie van Nassau, hertogin van Landsberg, is te kennen gegeven dat het haar onmogelijk is de oorspronkelijke rentebrief te overleggen aangezien die wordt beheerd door de oudste van de zes dochters van Willem van Oranje. Gezien de rampzalige situatie in Duitsland weet deze keurvorstin van de Palts niet hoe zij aan de brief moet komen.
Teneinde de hertogin toch te kunnen ondersteunen zal worden afgezien van de in de resolutie van 21 juni gevraagde endossering. In plaats daarvan zal jaarlijks in de kwitantie die van de ontvangen rente wordt verstrekt, worden opgenomen dat zij bij resolutie van heden afgelost kan worden door betaling ineens van het zestienvoud der rente. De ontvangers die de rente betalen zullen dit ook telkens in hun rekeningen verwoorden. Besloten is de ontvanger-generaal de 4.000 gld. te doen lenen en de RvS ordonnantie te laten depĂȘcheren voor de uitbetaling van dit bedrag aan de prinses of haar gemachtigde.