15/09/1626, 13

15/09/1626, 13

13 Naar aanleiding van het schrijven van de Amsterdamse Admiraliteit zal aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden geschreven HHM een lijst met de opbrengsten van de lastgelden te sturen. Zij dienen dat geld aan ontvanger Houffisser te Amsterdam te doen toekomen. Hij zal het dan gebruiken voor de doelen waartoe de lastgelden oorspronkelijk zijn ingevoerd.