15/09/1626, 15

15/09/1626, 15

151 De Bewindhebbers van de VOC zal worden geschreven wat fraai linnen en dergelijke waren aan te schaffen ter waarde van 3.500 gld. om ten geschenke te kunnen geven aan de Perzische ambassadeur.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 706.