15/09/1626, 16

15/09/1626, 16

16 Aangezien de ambassadeur van Denemarken wil vertrekken, is de gedeputeerden die zich met de zaak [van Denemarken contra Frankrijk] bezighouden, verzocht een voorstel tot schikking dan wel beslissing voor te bereiden.