15/09/1626, 2

15/09/1626, 2

2 De conform de resolutie van 9 sept. opgestelde onverbindende tekst inzake de deelname van de prins van Transsylvanië aan de alliantie is gelezen.
De griffier zal het document aan Quade overhandigen.