15/09/1626, 4

15/09/1626, 4

4 De RvS heeft geadviseerd de ingezetenen van de stad Heusden wel de aanvoer van turf, hout, steenkolen, stenen, kalk en timmerhout toe te staan, maar, conform het besluit van HHM d.d. 15 okt. 1625, niet de inwoners van de dorpen in het Land van Heusden aangezien die zich aan de overzijde van de Maas bevinden. Wel mogen ze hun eigen gewas van het ene naar het andere dorp brengen, onder cautie.
HHM sluiten zich aan bij het advies.