16/09/1626, 9

16/09/1626, 9

9 De gezamenlijke inwoners van het Land van Heusden en het Land van Altena verzoeken te handelen conform de resolutie van [6 feb.]1en die van de Meierij van 's-Hertogenbosch niet toe te staan hop naar de Republiek te brengen.
Hierop zal worden toegezien als de inwoners van de Meierij een dergelijk verzoek indienen.

1 De griffier geeft 31 januari 1626, maar dat is de datum van het door de stad Heusden ingediende verzoek.