16/09/1626, 12

16/09/1626, 12

12 Euskercken zal met brieven voor de koning, de koningin-moeder en enkele raden naar Frankrijk worden afgezonden. In het schrijven wordt gevraagd de liquidatie [van de schepen] zo spoedig mogelijk aan te vatten.