16/09/1626, 15

16/09/1626, 15

15 Aangezien de graaf van Oost-Friesland zich het meest verzet tegen de uitspraak van de Hoge Raad over de accijns op wijn en bier is besloten de Hoge Raad te vragen wat hij verstaat onder oude en nieuwe accijns.