17/09/1626, 11

17/09/1626, 11

11 Conform de resolutie van 10 aug. heeft de heer van Thienhoven in handen van de president de eed afgelegd als raad ter Admiraliteit te Middelburg .