17/09/1626, 12

17/09/1626, 12

12 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 13 sept. over het verzoek van de Engelse koning inzake de absentie van de Engelse officieren. Z.Exc. meent namelijk dat dit beleefd geweigerd moet worden, hoewel men wel oogluikend zou kunnen toestaan dat er tien in Engeland blijven, maar dan wel zonder gage. Ook wordt geschreven dat de plaats van luitenant Freyer vergeven dient te worden aangezien hij voor zijn verlof geen toestemming had van Z.Exc., maar toch naar Engeland is vertrokken. Z.Exc. vindt dat nog moet worden vastgehouden aan de voortzetting van de betaling van de vier regimenten. Op Schenkenschans ['s-Gravenwaard] moet de rogge, daarvandaan gehaald voor het leger, worden aangevuld. Tot slot wordt nog gewezen op het geldgebrek en de weigering van Nijmegen geld te verstrekken.
De brief gaat naar de RvS voor een beslissing over alle punten met uitzondering van de kwestie van de absentie en de voortzetting van de regimenten. HHM zullen eerst lezen wat de RvS over de absentie heeft geadviseerd en inzake de regimenten is al naar Joachimi geschreven. Freyer zal worden ontslagen aangezien hij geen verlof heeft van de RvS.