18/09/1626, 7

18/09/1626, 7

7 In een schrijven d.d. 16 sept. bericht de Rotterdamse Admiraliteit dat in Le Havre twee of drie smakschepen, gekonvooieerd door de Amsterdamse kapitein Hendrick in de Cop, allerlei touwwerk hebben overgebracht op schepen die Spanje als bestemming hebben.
De fiscaal te Amsterdam dient zich van deze kwestie op de hoogte te stellen. Als hij weet wie de reders zijn, of de schepen wel of niet verlicent zijn en dergelijke moet hij HHM informeren. Tegen de schuldigen zal hij naar behoren optreden.