18/09/1626, 10

18/09/1626, 10

10 De voormalige rechters op Amboina [Ambon] Crayvanger en Pieter van Santen voelen zich bezwaard opnieuw uitspraken te moeten doen over de artikelen waarover zij in Indiƫ al een depositie hebben afgelegd. Dat is inmiddels zo lang geleden dat zij simpel bepaalde omstandigheden kunnen zijn vergeten en de mogelijke variaties in hun uitspraken zouden de depositie krachteloos kunnen maken. Zij bieden niettemin aan naar behoren te antwoorden via recolement.
Teneinde hun geheugen op te frissen zal men de rechters de depositie voorlezen. Vervolgens zullen zij worden ondervraagd op alle punten die ook aan Marschalck zijn voorgelegd.