19/09/1626, 12

19/09/1626, 12

12 De Schotse predikant Andrea Honterus wordt de resterende helft van zijn extraordinaris traktement, nog 100 gld. over het lopende jaar, toegestaan.