19/09/1626, 15

19/09/1626, 15

15 Van de prins van Denemarken is een brief d.d. Kopenhagen 12 juli ontvangen. Hij vraagt voor zijn vader om honderdduizend pond lonten, honderdduizend pond gegoten lood, honderdvijftigduizend pond buskruit, drieduizend harnassen met pieken, duizend paar pistolen en drieduizend musketten met bandeliers en forketten.
Aangezien de brief oud is, houden HHM het verzoek in nader beraad.