19/09/1626, 16

19/09/1626, 16

16 De gecommitteerden die met Reael diens instructie hebben besproken, rapporteren dat de admiraal zich nog afvraagt hoe hij moet handelen indien de koning van Engeland hem ter verdediging op diens kust wil houden. Kan hij de koning in die situatie vragen hem toe te staan zich naar de Noordzee te begeven, op afroep beschikbaar voor de kustverdediging? Ten tweede vraagt hij de vice-admiraal en de schout-bij-nacht aan te mogen vullen met twee tot vier bekwame kapiteins die tezamen een college vormen waarmee hij de belangrijkste civiele en criminele zaken kan afdoen. Ten derde vraagt hij bij Z.Exc. een geschikte vice-admiraal te mogen voordragen.
In het geval de Engelse vloot nog niet gereed is, dient Reael zich naar de kust van Spanje te begeven om daar op de schepen te wachten. Inzake zijn tweede punt wordt Reael toegestaan met advies van de vice-admiraal en de schout-bij-nacht uit elk kwartier een bekwame kapitein te nemen. Het derde punt zal men eenvoudig door Z.Exc. laten beslissen. De instructie zal met deze punten worden uitgebreid en is in deze vorm inmiddels vastgesteld om aan Reael mee te geven.