19/09/1626, 17

19/09/1626, 17

17 De Bewindhebbers van de WIC schrijven d.d. Amsterdam 16 sept. in antwoord op de brief van HHM d.d. 10 sept. dat zij niemand met een absolute commissie naar Sluis kunnen sturen omdat de Heren Negentien daarover geen besluit hebben genomen. Ook antwoorden zij op hetgeen door Spinola in een schrijven aan Z.Exc. te berde is gebracht over de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos die in Spanje1 gegijzeld worden gehouden.
Inzake het eerste punt laten HHM het bij de aan Slachmulder en Gerardt van Berckel meegegeven instructie. Van de brief van de Bewindhebbers gaat een kopie naar Z.Exc. met het verzoek [Spinola] te willen antwoorden conform de inhoud.

1 In resolutie 16 van 10 september 1626 is sprake van Portugal .