19/09/1626, 21

19/09/1626, 21

21 Johannes Rodingenus, voormalig remonstrants predikant te Zwaag onder de classis van Hoorn, vraagt toestemming over ongeveer zes weken in handen van HHM de eed af te mogen leggen dat hij zijn ambt niet meer zal vervullen. Hij wil zich daar vestigen waar hij denkt in zijn onderhoud te kunnen voorzien.
Hij dient eerst een plaats van vestiging op te geven.