19/09/1626, 3

19/09/1626, 3

3 Naar aanleiding van een memorie van de Generaliteitsmuntkamer zal de magistraat te Deventer worden geschreven de belangrijkste brieven van de Amsterdamse koopman Jan Kuijsten aan de overleden muntmeester Claes Meinertsen op te sturen. Het Hof van Holland heeft die nodig.