19/09/1626, 4

19/09/1626, 4

4 De gedeputeerden van Oost-Friesland compareren en nemen hun afscheid onder dankzegging voor het besluit inzake de bezending.
HHM wensen de gedeputeerden een goede reis en dringen erop aan de zaak thuis zo voor te bereiden dat de bezending kort en vruchtbaar kan zijn.