21/09/1626, 10

21/09/1626, 10

10 Languerack schrijft d.d. Parijs 6 september.
Behoeft geen resolutie.