21/09/1626, 12

21/09/1626, 12

12 Scheepskapitein Jan van Dalen, met een oorlogsschip voor Stoutersgat [Stampersgat] liggend, heeft ter vergadering laten weten dat de Rotterdamse Admiraliteit hem heeft gedagvaard omdat hij een lorrendraaier uit Gastel vanwege fraude heeft bestraft met een boete van 12 pond Vlaams. Hij veronderstelt dat hem dit uit kracht van het plakkaat vrij staat, net als de kapiteins te land, en vraagt om een besluit.
HHM houden de zaak nog in beraad.