21/09/1626, 13

21/09/1626, 13

13 Aan de ingezetenen van Terheijden is ten opzichte van hun nieuwe lijst nog toegestaan dertig last turf en zestig viertel zaaikoren extra te halen.