22/09/1626, 1

22/09/1626, 1

1 Over voormalig remonstrants predikant Rodingenus wordt gemeld dat hij geen deel heeft uitgemaakt van de samenzwering tegen Maurits. Hem wordt toegestaan gedurende zes weken in de Republiek te verblijven en overstaan van HHM de akte van stilstand te tekenen. Daarna mag hij zich hier vestigen, maar uitsluitend met toestemming van de magistraat van de door hem gekozen plaats en met die van de provincie.