22/09/1626, 2

22/09/1626, 2

2 Het verzoek van Hendrick Cannarts uit Hasselt in het Land van Luik, nogmaals als bij akte van Z.Exc. d.d. 29 juli met twee karren koopwaren naar de Republiek te mogen komen, is afgewezen.