22/09/1626, 5

22/09/1626, 5

5 Cornelis Folperts, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, compareert en wordt ondervraagd over de opdracht schepen door te laten, mogelijk door leden van dat College verstrekt aan de kapiteins. Hij antwoordt dat de kapiteins Zebert Wort en Jacob Stevens hem hebben gezegd dat Segwaert heeft gelast de schepen van Dordrecht niet te inspecteren. Hij voegt eraan toe dat zij nu ontkennen dit gezegd te hebben, maar ook dat de gedelegeerde rechters inlichtingen inwinnen over deze zaak.
Gezien dat laatste laten HHM het erbij.