23/09/1626, 2

23/09/1626, 2

2 Fiscaal Slachmulder en Gerardt van Berckel compareren en doen verslag van de onderhandelingen met Kesseler te Middelburg in Vlaanderen. De commissie van Kesseler bleek te zijn beperkt tot besprekingen over rantsoen. Nadat zij zich daarover hadden bezwaard, verklaarde Kesseler een andere commissie te zullen doen uitbrengen en dus over de uitwisseling van gevangen te kunnen onderhandelen. In de daarop volgende besprekingen heeft Kesseler volgehouden dat die uitwisseling draait om de vrijlating van de gouverneur en de jezuïeten uit Bahia de Todos os Santos en dat Pallache dit uit naam van HHM en Z.Exc. ook zo bij de Infanta heeft overgebracht. Hij zal zich echter inspannen voor de vrijlating van Grenu als daartegenover de vrijlating staat van de te Nijmegen gevangengehouden kolonel Tidorp en de onlangs op de Maas gevangengenomen en te Vlissingen vastzittende jezuïeten. Daarop hebben Slachmulder en Van Berckel een onderbreking van tien dagen genomen. Kesseler heeft overigens ook laten weten dat de gevangenschap [van de gijzelaars] in Spanje een zaak van lange adem zal zijn en dat desalniettemin de onderhandelingen over de zich hier bevindende gevangenen kunnen voortgaan.
Met een besluit wordt nog gewacht.