23/09/1626, 3

23/09/1626, 3

3 Languerack schrijft d.d. 11 september.
Vereist geen resolutie.