23/09/1626, 6

23/09/1626, 6

6 Van de vorst van Neuburg is een brief d.d. Neuburg 26 aug. ontvangen waarin hij antwoordt op de resolutie van HHM d.d. 8 juli over de propositie van Spierinck. Hij heeft enkele brieven gewisseld met de Deense koning inzake het in 1624 met Schwarzenberg gesloten akkoord en veronderstelt dat die aanleiding zullen vormen tot een afhandeling van de zaak. Wel heeft hij bepaald dat ten behoeve van de voorgestelde liquidatie afdoende informatie vergaard moet worden. Daartoe is echter meer tijd nodig dan HHM in hun resolutie hebben gesteld.
HHM zullen antwoorden dat zij de termijn tot 8 jan. 1627 verlengen en zullen ook de keurvorst van Brandenburg hiervan door middel van een afschrift bericht doen.