23/09/1626, 7

23/09/1626, 7

7 Schagen, Boetzler en Alberts doen verslag van hun bespreking met dr. Heimbach. Hij vraagt een besluit op de op 8 sept. ontvangen brief van de keurvorst van Brandenburg inzake de munt te Huissen. Ook verzoekt hij de aanvoer van levensmiddelen toe te staan aan de dorpen in het Land van Kleef, aan Zevenaar, Isselburg en Lünen. Lünen zou ook munitie moeten krijgen. Tevens vraagt hij bouwmaterialen voor het herstel van het huis te Kleef.
Inzake de munt te Huissen zullen HHM antwoorden op de drie specifieke punten die de keurvorst aan de orde heeft gesteld: ten eerste, dat Claes Meinerts niet kan worden uitgeleverd omdat hij in de gevangenis te Deventer is gestorven; ten tweede,dat degenen die de te bewijzen schade hebben toegebracht aan de munt te Huissen tot vergoeding zullen worden verplicht; ten derde, dat HHM of hun onderdanen niet de bedoeling hebben de rechten van de keurvorst aan te tasten. Tot slot verzoeken zij de keurvorst degenen die zijn naam, titel en wapen op munten afbeelden en die een derde tot de helft van minder dan het vereiste allooi zijn, passend te bestraffen.