23/09/1626, 8

23/09/1626, 8

8 Mibassen compareert en brengt diverse punten naar voren.
Hij dient ze op schrift gesteld in te leveren.