23/09/1626, 9

23/09/1626, 9

9 De akte voor kapitein Erentreiter is conform de instructie voor de deputatie naar Oost-Friesland opgesteld en goedgekeurd.