24/09/1626, 2

24/09/1626, 2

2 Aangezien in de memorie van Carleton wordt gezegd dat de Engelse vloot voor een groot deel is uitgelopen, zal admiraal Reael schriftelijk worden bericht ook zee te kiezen.
Omdat in de memorie ook wordt gevraagd om een besluit over de absentie van de Engelse officieren, zal men antwoorden dat de resolutie in deze kwestie aan Joachimi is gezonden.