24/09/1626, 3

24/09/1626, 3

3 Manmaecker compareert op credentie van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. 18 sept. en houdt de vergadering de financiƫle nood van het College voor. Als niet snel iets wordt gedaan, kan het bootsvolk niet meer uitvaren en dreigt er muiterij. De Admiraliteit heeft nog 1.353.726 gld. tegoed en verzoekt HHM door prompte subsidie alle problemen te verhelpen.
Met een besluit wordt nog gewacht.