24/09/1626, 4

24/09/1626, 4

4 Commies Casenbroot is ontboden en gevraagd waarom de kapiteins van het Deense regiment na de afrekening nog geld van het land toekomt, terwijl hij daarover eerder anders berichtte. Hij antwoordt in zijn eerste rapport te zijn uitgegaan van de Duitse regeling. De RvS heeft echter met de kapiteins, conform de hun gedane belofte, volgens de Deense regeling afgerekend.
HHM stellen het nemen van een besluit uit.