25/09/1626, 2

25/09/1626, 2

2 HHM zullen Z.Exc. bedanken voor zijn zorg om 's lands welzijn en voor zijn waarschuwing voor de risico's van een aanslag op Groenlo. HHM vinden het verstandig met de belegering van deze stad te wachten. Bij een geschikte gelegenheid mag Z.Exc. naar eigen inzicht en met advies van graaf Ernst en de gedeputeerden te velde beslissen of en hoe de vijand toch nog afbreuk gedaan kan worden. Ook mag Z.Exc. naar eigen inzicht handelen inzake het graafwerk dat de vijand doet om de loop van de Rijn te verleggen. Ook zal geschreven worden dat zolang het leger te velde blijft, zo goed mogelijk op het beheer van wagens, schepen en andere benodigdheden zal worden toegezien.
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Vynen 22 sept. over het opslaan van hun legerkamp aldaar.
Vereist geen resolutie.
Aangezien zij ook aandringen op een besluit over het verzoek van Goch provisie uit de Republiek te mogen halen, zal de RvS advies worden gevraagd. Bij de Raad zal ook worden aangedrongen op het beschikbaar stellen van geld voor het leger.